Preskočiť na obsah

Generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Marek Mitterpák, PhD. odovzdal menovacie dekréty novým riaditeľom inšpektorátov práce v šiestich krajoch Slovenska. Inšpektorát práce Bratislava bude viesť Ing. Martin Kudrnáč a Inšpektorát práce Trnava Ing. Mgr. Ivana Varga Babeľová, PhD. Do čela Inšpektorátu práce Prešov bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny menovaný Ing. Peter Zakuťanský, ktorý predtým pôsobil ako inšpektor práce na oddelení BOZP a tiež ako vedúci útvaru kontroly nelegálneho zamestnávania.

Pred niekoľkými dňami si prevzal menovací dekrét z rúk GR NIP aj nový riaditeľ Inšpektorátu práce Trenčín, ktorý povedie JUDr. Ing. Juraj Hajšo, bývalý vedúci oddelenia pracovnoprávnych vzťahov. Riaditeľom Inšpektorátu práce Košice bol taktiež menovaný Ing. Stanislav Krajňák, PhD., ktorý v minulosti pôsobil na košickom inšpektoráte ako inšpektor práce oddelenia BOZP a neskôr zastával aj funkciu riaditeľa odboru BOZP na Národnom inšpektoráte práce. Riaditeľom Inšpektorátu práce Banská Bystrica sa stal Ing. Dušan Gonda, inšpektor práce s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci oddelenia dopravy IP Banská Bystrica a tiež ako hlavný inšpektor práce.