Preskočiť na obsah

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala byť vykonávaná preventívnym spôsobom, teda ešte predtým, než závažné riziká na pracovisku vzniknú. Preto hodnotenie rizík predstavuje, spoločne s potrebou racionálneho a optimálneho využívania zdrojov, otázku zásadného významu. Hodnotenie rizík je aj zákonnou povinnosťou pre podniky a je základným procesom pre zaistenie potrebnej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

Ak vás zaujíma ako jednoducho identifikovať nebezpečenstvo a realizovať hodnotenie rizík u malých a stredných podnikov, stačí kliknúť na tento odkaz a hneď sa môžete začítať do aktualizovanej brožúry vydanej v roku 2019 VÚBP, v. v. i.  spracovanej kolektívom uznávaných autorov.