Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce vlani zaznamenal najmenej pracovných úrazov s následkom smrti a rovnako aj najmenej pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví za predchádzajúcich viac ako 20 rokov. O tom, ale aj o ďalších témach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o novej kampani „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“ diskutovali vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie Národného inšpektorátu práce Ing. Ján Trcka a vedúci oddelenia BOZP Ing. Michal Horňak s redaktorom Miroslavom Talavaškom v štúdiu Rádia Regina v Košiciach.