Preskočiť na obsah

Názov a sídlo služobného úradu:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

Miesto výkonu práce: Vzdelávacie a rekreačné stredisko NIP Malá Lučivná

Obsadzovaná funkcia: kuchár/ kuchárka vo Vzdelávacom a rekreačnom stredisku NIP Malá Lučivná

Druh pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Hlavné úlohy:  výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál, výdaj a výroba bežných druhov múčnikov a cukrárenských výrobkov, výroba teplých múčnikov, hromadná výroba cukrárenských výrobkov a múčnikov v účelovom zariadení, obsluha viac jednoúčelových veľkokapacitných strojov na výrobu pokrmov

Ponúkaný plat: 750,00 – 836,00 eur mesačne + osobný príplatok + odmeny

v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa odbornej praxe.

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

Požiadavka na zamestnanca:

  • požadované vzdelanie uchádzača:  vyučenie v odbore kuchár – výučný list
  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Ponúkané výhody:

+ 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,

možnosť poskytnutia ubytovania priamo v mieste výkonu práce (služobný byt)

príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

Miesto podania žiadosti: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, profesný životopis, kópia vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Lívia Bajusová, Mgr. Dana Štítiková, Ing. Alžbeta Kočiščáková

Telefón: +421557979903, +421918483275, +421557979910

E-mail:   lívia.bajusova@ip.gov.skmala.lucivna@gmail.com, alzbeta.kociscakova@ip.gov.sk

Oslovení budú iba kandidáti, ktorí spĺňajú požadované kritéria.