Preskočiť na obsah

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) pripravujú Informačné stretnutie pre slovenských zamestnávateľov o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 v Hoteli Bratislava na Seberíniho ul. č. 9 v Bratislave v čase od 9.00 do 15.30 hod.

Účasť na podujatí je bezplatná pod podmienkou registrácie.

Počas akcie sa dozviete aké sú podmienky vysielania zamestnancov do Rakúska, Belgicka, Francúzska a Nemecka, ale tiež aký je právny rámec pre prijímanie vyslaných zamestnancov zo zahraničia na Slovensku.

Podujatie bude prebiehať hybridnou formou, čo znamená, že sa na ňom môžete zúčastniť osobne, alebo aj online. Tlmočenie z anglického, francúzskeho, holandského a nemeckého jazyka do slovenčiny bude zabezpečené organizátormi.

Pre prihlásenie sa navštívte nasledovný odkaz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Registration_Construction_Slovakia