Preskočiť na obsah

Inšpekcia práce vykonáva kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách od roku 2004. Vodiči najmä nákladných vozidiel a autobusov sa s týmito kontrolami za takmer 15 rokov na slovenských cestách takmer určite stretli a absolvovali kontrolu ako vo svojom vozidle tak aj v kontrolnom vozidle inšpekcie práce. Vozidlá, ktoré má inšpekcia práce k dispozícii od roku 2009, však už nespĺňajú súčasné štandardy potrebné pre výkon kontroly z viacerých hľadísk. Keďže sú tieto vozidlá na cestách takmer každý deň, ich opotrebovanie je značné a riziko poruchy vplyvom amortizácie a neustáleho používania neustále rastie. S tým je spojené bezpečnostné riziko presunu z inšpektorátu práce na kontrolné stanovište. Ďalším hľadiskom, ktoré tieto vozidlá nespĺňajú, je hľadisko informatívne. Inšpekcia práce má od konca roku 2017 oficiálne logo a s tým spojenú farebnú identifikačnú škálu, ktorú však tieto vozidlá nemajú. Takisto pracovný priestor inšpektora práce už nespĺňa súčasné požiadavky na výkon kontroly na pozemných komunikáciách.

Aj z týchto dôvodov inšpekcia práce vykonala v roku 2018 verejné obstarávanie na nové kontrolné vozidlá slúžiace na kontroly na pozemných komunikáciách. Požiadavky na nové kontrolné vozidlá boli zadané na základe požiadaviek výkonných inšpektorov práce a na základe skúseností s oboznámením sa z vozidlami zahraničných partnerov počas medzinárodných cestných kontrol.

Nové kontrolné vozidlá majú maximálne prispôsobený pracovný priestor pre kontrolu sociálnych predpisov na pozemných komunikáciách či už z pohľadu inšpektora práce ako aj kontrolovaného vodiča. Takisto farebné prvky vozidla spĺňajú jednak bezpečnostnú ako aj informatívnu funkciu.

 

Nové kontrolné vozidlá značky Volkswagen Crafter boli prevzaté do používania koncom marca 2019. Vodiči sa tak s nimi môžu stretnúť na slovenských cestách už v týchto dňoch.