Viac ako tri desiatky ľudí, ktorí pracovali u svojho zamestnávateľa nelegálne odhalili dnes počas kontroly v Žilinskom kraji inšpektori práce v spolupráci s príslušníkmi Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Žiline a s príslušníkmi Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Kontrola sa uskutočnila v areáli troch spoločností v Žiline, Kysuckom Novom Meste a Čadci. Týmto spoločnostiam poskytujú služby a najmä pracovnú silu prostredníctvom osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, viacerí zamestnávatelia usídlení na Slovensku ale aj v iných krajinách.

Inšpektori s kolegami z polície celkovo skontrolovali niekoľko desiatok štátnych príslušníkov Srbskej republiky, Ukrajiny, Kórejskej republiky a Bosny a  Hercegoviny. Na základe doteraz zistených skutočností a predbežných výsledkov kontrol inšpektori práce predpokladajú, že až 33 štátnych príslušníkov Ukrajiny, jeden štátny príslušník Bosny a Hercegoviny a jedna štátna príslušníčka Srbskej republiky (spolu 35 cudzincov) pracovali u svojho zamestnávateľa nelegálne, pretože neboli splnené podmienky na ich legálne zamestnávanie podľa osobitných predpisov, týkajúcich sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.