Dňa 12. augusta 2019 v popoludňajších hodinách došlo v obci Radobica v Trenčianskom kraji k závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti. Nešťastie sa stalo pri montáži vysokonapäťového vedenia. Zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý vykonával práce na novovybudovanom odpojovači z pracovnej plošiny v blízkosti VN vedenia bol zasiahnutý vysokým napätím a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Pracovný úraz vyšetruje Inšpektorát práce v Trenčíne.

V tomto roku ide o pätnásty pracovný úraz s následkom smrti. V roku 2018 v rovnakom období došlo k 23 smrteľným pracovným úrazom. Okrem toho inšpekcia práce od začiatku roku 2019 eviduje 34 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví oproti 41 ťažkým pracovným úrazom v rovnakom období roku 2018.