Preskočiť na obsah

 

Zástupcovia ďalších jedenástich slovenských firiem si v utorok 22. októbra 2019 prevzali v Bratislave na konferencii “Kultúra bezpečnosti“ osvedčenie „Bezpečný podnik“. Konferenciu zorganizoval Národný inšpektorát práce v spolupráci s Národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Slovenskej republike. Z celkového počtu bolo osem nových uchádzačov o účasť v programe a tri firmy úspešne obhájili svoj status „Bezpečný podnik“ z minulosti.

Osvedčenie „Bezpečný podnik“ sa novým uchádzačom vydáva každoročne od roku 2006, pričom platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie päť rokov. Doteraz Národný inšpektorát práce udelil 62 osvedčení programu „Bezpečný podnik“, z čoho 18 podnikov tento prestížny titul úspešne obhájilo, niektoré aj opakovane.

Certifikát „Bezpečný podnik“ je pre firmy potvrdením, že bezpečnosť a ochrana zdravia ich zamestnancov je pre ne rovnako dôležitá, ako ekonomické zdravie ich podnikov. Osvedčenia a plakety odovzdali zástupcom spoločností štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina. „Chcel by som oceniť úsilie manažmentu podnikov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k napĺňaniu požiadaviek programu Bezpečný podnik, pretože tým dokazujú, že im záleží na zlepšovaní pracovných podmienok svojich zamestnancov aj nad rámec legislatívnych noriem,“ uviedol k tomu štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Dodal, že ministerstvo tento program bude i v budúcnosti podporovať, pretože vytváranie zdravých pracovísk je jednou z priorít rezortu.

Ku dňu 22. 10. 2019 získali osvedčenie, resp. potvrdenie o predĺžení platnosti certifikátu  „Bezpečný podnik“ nasledujúce firmy:

Magna PT s.r.o.

ZKW Slovakia s.r.o.

JKBOZ, s.r.o.

Bidfood Slovakia, s.r.o.

UVEX Bardejov, k.s.

OBUV-ŠPECIAL, spol. s.r.o.

COLAS Slovakia, a.s.

Sociálny dom ANTIC n. o.

U.S. Steel Obalservis s.r.o.

Partizánske Building Components – SK, s.r.o.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

O programe „Bezpečný podnik“ 

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Program realizuje Národný inšpektorát práce, pričom významným aspektom tohto projektu je spoločenské ocenenie, keď subjektom, ktoré splnili požiadavky projektu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udeľuje ocenenie „Bezpečný podnik“, ktoré vyjadruje vynikajúcu úroveň starostlivosti o BOZP. Ocenenie, ktoré deklaruje zabezpečovanie dôstojných pracovných podmienok, možno v obchodných vzťahoch používať na podporu „dobrého mena“ nositeľa tohto ocenenia. Účasť v programe „Bezpečný podnik“ je dobrovoľná.  Do programu BP sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľ alebo v osobitných prípadoch jeho organizačná zložka so stálym sídlom v Slovenskej republike. Program je prednostne určený pre stredné a veľké podniky. Nevylučuje sa však aj účasť iných podnikov. Odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je vždy od 1. januára do 1. mája daného kalendárneho roka.