Preskočiť na obsah

Hrdina animovaných filmov propagujúcich zdravé a bezpečné pracoviská Napo sa predstavuje v novom filme, propagujúcom zdravú budúcnosť. Podobne ako predchádzajúce filmy s hrdinom Napo a ďalšími kreslenými postavami, aj tento film vyvoláva otázky a podnecuje diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Zároveň poskytuje, alebo navádza na praktické riešenia. V novom filme ho vidíme v pozícii, kedy je schopný cestovať v čase.

Vďaka svojim novým schopnostiam skúma minulosť aj budúcnosť, odhaľuje kľúčové prvky zdravších a produktívnejších pracovísk, a to všetko v kontexte starnúcej pracovnej sily, ktorá je hlavným mottom prebiehajúcej kampane EU-OSHA „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.“ Počnúc ergonomickými pozíciami a správnymi postupmi zdvíhania až po vzdelávanie pracovníkov všetkých vekových kategórií a iniciatívy zamerané na návrat do práce predstavuje Napo dôležitosť významu dodržiavania zásad bezpečnej práce od začiatku pracovnej kariéry až po jej ukončenie. Zároveň nám pripomína, že problém diskriminácie z dôvodu veku je potrebné riešiť už pri jeho prvých náznakoch. Film je možné pozrieť na webovej lokalite EU-OSHA, kde je uložený s prekladmi titulov hlavných scén v 25 jazykoch. Zároveň bol film na DVD nosičoch distribuovaný na jednotlivé národné kontaktné miesta EU-OSHA a prostredníctvom siete národných partnerov bude ďalej distribuovaný verejnosti.