Preskočiť na obsah

Trpíte niektorým z nasledujúcich príznakov? Kašeľ, dýchavičnosť pri sedení alebo v pokoji, sipot, dýchavičnosť po aktivite, zvieranie v hrudi, upchatý nos a / alebo nádcha (sekrécia z nosa – „smrkanie“)? Poškodenie, ktoré dnes utrpíte na pľúcach, sa zajtra nemôže zvrátiť. Uistite sa, že poznáte riziká a viete, ako chrániť svoje pľúca pri práci.Európska nadácia pre zdravé pľúca pripravila krátky dotazník určený pre ľudí, ktorí sa obávajú, že ich pracovisko môže ovplyvňovať ich dýchanie alebo zdravé pľúca. Pomôže vám pochopiť, či vaše pracovisko môže mať na to vplyv a čo by ste mali v takom prípade povedať zdravotníckemu pracovníkovi.Dotazník je dostupný v piatich jazykoch – anglickom, nemeckom, francúzskom, holandskom a portugalskom. Pozostáva zo šiestich otázok zameraných na identifikáciu príznakov, ich prípadné zlepšovanie počas dní voľna, dĺžku trvania tohto problému, identifikáciu pracoviska, látky a činitele, s ktorými prichádzate v práci do styku a nutnosť zmeny zamestnania kvôli týmto príznakom. Sumár Vašich odpovedí vám okrem odporúčaní poskytne prepojenie na leták, v ktorom sú vysvetlené riziká, potenciálne pľúcne problémy a ochorenia a rady, ako sa chrániť. Obsahuje prepojenie na letáky pre špecifické druhy pracovísk – pekáreň, farmu, stolársku dielňu, stavbu, autoservis, nemocnicu, kaderníctvo, športové centrum, výrobnú halu, záchrannú službu, bane a ostatné pracoviská vo všeobecnosti. Kondícia pľúc v súvislosti s prácou sú zdravotné stavy / prejavy, ktoré boli spôsobené alebo sa zhoršili vplyvom materiálov, s ktorými ste pri práci prichádzali do styku.Informácie z dotazníka sú užitočné pre túto nadáciu a jej partnerov pre lepšie pochopenie danej problematiky. Nemôžu byť použité na vašu identifikáciu. Namiesto prevencie a včasného záchytu v čase, keď je možné podať účinnú liečbu, sa stretávajú s neskorými formami chorôb, ktorých terapeutické ovplyvnenie je veľmi ťažké a ekonomicky náročné. Ich cieľom je tomuto javu zabrániť a presadzovať skôr prevenciu. Dotazník nájdete na tejto adrese.