Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce ako národné kontaktné miesto pre spoluprácu s Európskou agentúrou pre BOZP (EU-OSHA) so sídlom v Bilbau pomaly bilancuje prvý rok kampane nazvanej Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky .

V rámci kampane sme v tomto roku spoločne pripravili množstvo podujatí, vrátane seminárov, ale aj prezentácie a prednášky v podnikoch či školách. Už dnes však zostavujeme nový ambiciózny plán na nadchádzajúci rok 2019.  Na nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť, čo všetko od spustenia kampane v apríli 2018 vykonali ostatné národné koordinačné strediská , mediálni partneri a tiež oficiálni partneri kampane .

Ďakujeme vám všetkým za podporu!

Vychutnajte si najkrajšie momenty kampane Zdravé pracoviská  a sledujte druhú kapitolu kampane, ktorá sa začne v januári.