Preskočiť na obsah

Transformácia vzdelávania  je témou Medzinárodného dňa mládeže v roku 2019.

Pripomíname si ho každý rok 12. augusta s cieľom zvýšiť informovanosť na celom svete o výzvach, ktorým čelia mladšie generácie.

Každý rok dosiahne produktívny vek 120 miliónov mladých ľudí. Podpora kultúry zdravých pracovísk a investovanie do kompetencií mladých pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia sú nevyhnutnými podmienkami pre ich udržateľný pracovný život. EU-OSHA sa zaväzuje podporovať tieto procesy tým, že bude poskytovať poznatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) prispôsobené potrebám mladých ľudí a ich učiteľov, ako aj tým, že bude realizovať kampane za zdravé pracoviská vo všetkých odvetviach a podnikoch.

Pozrite si sekciu o mladých pracovníkoch

Prečítajte si zhrnutie z posledného seminára o ochoreniach podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých pracovníkov

Napo s úsmevom zvyšuje povedomie o bezpečnosti a ochrane zdravie – pozrite si jeho filmy určené pre mladých pracovníkov 

Ďalšie informácie o tohtoročnej téme a aktivitách Medzinárodného dňa mládeže