Preskočiť na obsah

 8. marec je príležitosť pre všetkých: tento deň, ktorý sa každý rok oslavuje na celom svete, nám dôrazne pripomína, aby sme nepoľavovali v úsilí zameranom na odstránenie rodových stereotypov, a zároveň ponúka možnosť uctiť si úspechy, tvorivosť a silu žien.

Medzinárodný deň žien predstavuje výnimočnú platformu na zvyšovanie informovanosti o výzvach, ktorým v živote čelia pracujúce ženy. Je to zároveň jednou z najvyšších priorít začlenených do rôznych výskumných činností agentúry EU-OSHA.

Chceli by ste nám pomôcť dosiahnuť pre pracujúce ženy zmenu k lepšiemu? Toto je jedinečná príležitosť.

Prečítajte si najnovšie publikácie Európskej agentúry pre BOZP Zraniteľní zamestnanci a nebezpečné látky a Vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy pracovníkov v zdravotníctve

Ďalšie informácie o ženách a BOZP

Zapojte sa aj vy a oslávte s nami Medzinárodný deň žien 2020 – #EachforEqual