Preskočiť na obsah

Мінімальна заробітна платня

Повідомленням Міністерства праці, соціальної політики і сім’ї Словацької Республіки №352/2021 Зведення законів на 2022 рік розмір мінімальної заробітної платні було встановлено наступним чином:

  • a. 646 євро на місяць для працівників, що отримують заробітну платню на місячній основі,
  • б. 3,713 євро за кожну годину, відпрацьовану працівником

Відповідно до Закону №663/2007 Зведення законів «Про мінімальну заробітну платню» з поправками встановлений розмір мінімальної заробітної платні поширюється на працівників, що перебувають у трудових відносинах, та на працівників, що перебувають у аналогічних трудових відносинах.

Вимоги до мінімальної заробітної платні

Працедавець, у колективному договорі якого винагороду працівникам не узгоджено, зобов’язаний виплачувати працівникові заробітну платню, яка буде не меншою за розмір мінімальної заробітної платні, визначеної залежно від ступеня складності роботи на конкретному робочому місці.

Мінімальна заробітна платня є базою, від якої визначається розмір мінімальної заробітної платні, на яку має право працівник, залежно від ступеня складності, встановленого працедавцем для його роботи. Розмір мінімальної заробітної платні для відповідного ступеня являє собою кратне або розміру погодинної мінімальної заробітної платні за умов встановленої 40-годинної тижневої тривалості робочого часу, або мінімальної місячної заробітної платні – коли йдеться про працівника, що отримує заробітну платню, встановлену спеціальним положенням, на місячній основі, – та коефіцієнта мінімальної заробітної платні:

СТУПЕНЬКОЕФІЦІЄНТ
11,0
21,2
31,4
41,6
51,8
62,0

Повідомленням Міністерства праці, соціальної політики і сім’ї Словацької Республіки за №352/2021 Зведення законів та відповідно до §120 абз. 4 Трудового кодексу було також встановлено розміри мінімальної заробітної платні на 2022 рік:

  • a. розмір мінімальної заробітної платні працівника, що отримує зарплатню на місячній основі для відповідного ступеня:

Ступень              Розмір мінімальної заробітної платні

1646,00 євро на місяць
2762,00 євро на місяць
3878,00 євро на місяць
4994,00 євро на місяць
51 110,00 євро на місяць
61 226,00 євро на місяць
  • б. розмір мінімальної заробітної платні для відповідного ступеня за кожну годину, відпрацьовану працівником, за умов встановленої 40-годинної тижневої тривалості робочого часу:

Ступень              Розмір мінімальної заробітної платні

13,713 євро за годину
24,379 євро за годину
35,046 євро за годину
45,713 євро за годину
56,379 євро за годину
67,046 євро за годину

Якщо встановлена тижнева тривалість робочого часу працівника не перевищує 40 годин, розмір мінімальної заробітної платні, вираженої у євро за годину, пропорційно збільшується.

ОПИС СТУПЕНІВ СКЛАДНОСТІ РОБОТИ

Залежно від ступеня складності, рівня відповідальності та завантаженості працівника, ступені складності роботи визначаються наступним чином:

  • a. на робочому місці, що відповідає першому ступеню складності, передбачено виконання допоміжних, підготовчих або розвантажувальних робіт з дотриманням чітких процедур та інструкцій.
  • б. на робочому місці, що відповідає другому ступеню складності, передбачено виконання комплексної рутинної роботи з обслуговування або фахових рутинних контрольованих робіт з дотриманням заданих процедур чи режимів, або роботи, пов’язаної з матеріальною відповідальністю; виконання нескладних ремісничих робіт; виконання санітарно-гігієнічних робіт у галузі охорони здоров’я; виконання повторюваних, контрольованих обов’язків адміністратора, економіста, оперативно-технічних або господарських робіт з дотриманням інструкцій або встановлених процедур,
  • в. на робочому місці, що відповідає третьому ступеню складності, передбачено виконання різноманітних фахових або комплексних фахових робіт або самостійне виконання нескладної поточної діяльності; самостійне виконання індивідуальних творчих ремісничих робіт; управління або оперативне забезпечення роботи обладнання або операційних процесів, пов’язаних з підвищеними розумовими зусиллями та з можливою відповідальністю за здоров’я та безпеку інших осіб або за пошкодження, які важко усунути,
  • г. на робочому місці, що відповідає четвертому ступеню складності, передбачено самостійне виконання поточної фахової діяльності або часткове виконання робіт з розробки концепції, систематизації та методичної роботи, пов’язаної з підвищеними розумовими зусиллями; надання медичної допомоги, професійна діяльність у сфері охорони здоров’я, пов’язана з відповідальністю за здоров’я людей; керування, організація або координація складних процесів або великої кількості дуже складних об’єктів з можливою відповідальністю за життя та здоров’я інших людей,
  • д. на робочому місці, що відповідає п’ятому ступеню складності, передбачено виконання спеціалізованої роботи з систематизації, розробки концепції, творчої або методичної роботи, що вимагає великих розумових зусиль; комплексне забезпечення найскладніших ділянок та виконання поточної діяльності з визначенням нових процедур у системі; виконання фахової та спеціалізованої діяльності у певній галузі охорони здоров’я з відповідальністю за здоров’я людини; управління, організація та координація дуже складних процесів та систем, зокрема вибір та оптимізація процедур і методів розв’язання,
  • е. на робочому місці, що відповідає шостому ступеню складності, очікується творче виконання завдань в нестандартний спосіб, з невизначеними результатами, з високим ступенем відповідальності за збитки із значними соціальними наслідками; виконання спеціалізованої та сертифікованої діяльності у галузі охорони здоров’я з відповідальністю за здоров’я та життя людей; управління, організація та координація найскладніших систем з відповідальністю за непоправну матеріальну та моральну шкоду зі значними вимогами до вміння давати собі раду у складних та конфліктних ситуаціях, зазвичай пов’язаних із загальною загрозою для широкого кола людей. До мінімальної заробітної платні не зараховуються заробітна платня за понаднормову роботу, надбавки до зарплатні за роботу у святкові дні, надбавки до зарплатні за роботу в нічний час та надбавки до зарплатні за виконання важкої роботи.
Logo ELA

Minimálna mzda

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z. bola na rok 2022 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:

a.) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b.) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

Minimálne mzdové nároky

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Minimálna mzda je základ, od ktorého je odvodená výška minimálneho mzdového nároku, na ktorý má zamestnanec nárok v závislosti od stupňa náročnosti práce, ktorý jeho pracovnému miestu priradil zamestnávateľ. Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy na mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy:

STUPEŇ               KOEFICIENT

1                             1,0

2                             1,2

3                             1,4

4                             1,6

5                             1,8

6                             2,0

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2021 Z. z. boli podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ustanovené aj sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022:

a.) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku

1             646,00 eur za mesiac

2             762,00 eur za mesiac

3             878,00 eur za mesiac

4             994,00 eur za mesiac

5             1 110,00 eur za mesiac

6             1 226,00 eur za mesiac

b.) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku

1             3,713 eura za hodinu

2             4,379 eura za hodinu

3             5,046 eura za hodinu

4             5,713 eura za hodinu

5             6,379 eura za hodinu

6             7,046 eura za hodinu

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.

CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. Do výšky minimálnej mzdy sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.