Preskočiť na obsah

Tajpan, teda najjedovatejší had na svete. Takéto meno dostala mimoriadna previerka, ktorou chce Národný inšpektorát práce spolu s krajskými inšpektorátmi odhaliť nelegálne zamestnávanie.

Celá akcia sa uskutoční v týždni od 11. júna do 17. júna 2018. Previerku vykonajú inšpektori práce z oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania, známejšom pod názvom KOBRA. Touto previerkou chce Národný inšpektorát práce upozorniť na problematiku stále častého javu – nelegálneho zamestnávania a zamerať sa aj na prevenciu, aby sa predchádzalo ďalším porušeniam zákona zo strany zamestnancov či zamestnávateľov. Inšpektoráty práce môžu pri odhalení porušenia zákona udeliť pokutu ako zamestnávateľovi, tak aj zamestnancovi, a to v prípade, ak aj zamestnanec vedomým vykonávaním práce bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie (ak ide o cudzinca z tzv. tretej krajiny) napomáha protiprávnemu stavu. Tá sa pohybuje u zamestnávateľa v rozmedzí od 2 000 eur do 200 000 eur podľa rozsahu porušenia zákona a dôsledkov, ktoré z neho plynú. Zamestnanca pri porušení zákazu nelegálnej práce určite nepoteší pokuta vo výške do 331 eur. Súhrnné výsledky previerky budú zverejnené v septembri.

Pri mimoriadnej previerke si inšpektori posvietia na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, čo je v poslednom období veľmi častým problémom. Národný inšpektorát práce preto upozorňuje zamestnancov a zamestnávateľov, aby venovali pozornosť dodržiavaniu všetkých predpisov pri zamestnávaní a disponovali všetkými dôležitými dokumentami a povoleniami, ktoré sa k nemu viažu.

Na čo teda netreba zabudnúť?

Na pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prihlášku do sociálnej poisťovne, u cudzincov na platný cestovný doklad, povolenie na pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie.

Len tak sa zamestnávatelia vyhnú postihu za nelegálne zamestnávanie a ich odberatelia spoluzodpovednosti zaň. Pretože, aj keď je to možno verejnosti menej známe, za nelegálne zamestnávanie jedného zamestnávateľa znáša následky aj odberateľ, teda podnikateľský subjekt, ktorý od takéhoto neseriózneho zamestnávateľa prijal cezhranične dodávanú službu alebo vnútroštátne či cezhranične dodávanú prácu. Aj v tomto prípade sa pokuta pohybuje v rozmedzí od 2 000 eur do 200 000 eur.

Do previerky sa spolu s inšpektorátmi práce zapoja aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.