Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá aj tento rok organizovala detskú univerzitu určenú žiakom ZŠ 3. – 8. ročníka. Poučný NAPO na tejto „škole hrou“ nesmel chýbať.

TUKE chce týmto spôsobom priblížiť vysokoškolský život deťom. Štúdium tvorili prednášky univerzitných docentov, profesorov a pedagógov deviatich fakúlt TUKE, vrátane Strojníckej fakulty, kde sa študuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). Práve tu dostal priestor spomínaný NAPO, ktorý deťom porozprával o základných princípoch BOZP. Študenti si pozreli aj viaceré náučné filmy o NAPOVI, v ktorých čelí rôznym nebezpečenstvám. Hravou a jednoduchou formou tak rozpoznávali riziká doma či v škole.

Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru zasadená do kresleného štýlu je to, čo seriálu o NAPOVI dáva identitu. NAPO je sympatická a bezstarostná postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku NAPA sú filmy vhodné pre každého. Seriál filmov o NAPOVI sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom.

Hlavná postava NAPO a jeho partneri používajú jazyk bez slov. Ich príbehy sú poučné a distribuované do celej Európy. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Viac informácií sa o NAPOVI a jeho filmoch dozviete na https://www.napofilm.net/