Preskočiť na obsah

Pozor! 29. február 2020 je posledný termín dokedy je možné prihlásiť príspevky na Medzinárodný festival prevencie, ktorý sa koná v kanadskom Toronte 4. až 7. októbra 2020!

 Napo, populárny animovaný veľvyslanec pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, v tomto krátkom videu vyzýva všetkých tvorcov, aby neváhali a poslali svoje príspevky.

Festival ponúka prehľad filmov a multimediálnych produktov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z celého sveta a poskytuje účastníkom príležitosť predstaviť svoju produkciu skupine významných medzinárodných odborníkov v oblasti BOZP.

Do súťaže je možné prihlásiť všetky multimediálne produkty, napríklad filmy, webové stránky, aplikácie, webové školenia, sociálne médiá ale aj softvér. Návrhy môžu predkladať národné a medzinárodné organizácie, podniky alebo inštitúcie, ako aj agentúry alebo nezávislí filmoví tvorcovia.

Získajte viac informácií o festivale a prihláste sa online.

Videli ste už všetky filmy s Napom?