Preskočiť na obsah

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Dňa 21.5.2019 začalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s realizáciou národného projektu Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce.  V úzkej spolupráci s Národným inšpektorátom práce a inšpektorátmi práce prebehne podrobné mapovanie súčasného stavu výkonu agendy inšpekcie práce, zber a vyhodnotenie súvisiacich dát. Budú vypracované podklady a podnety, ktoré neskôr poslúžia ako východisko pre úspešnú elektronizáciu služieb zamestnancom, zamestnávateľom, aj inšpektorom práce. Ambíciou národného projektu je priniesť nové, technologicky inovatívne riešenie agendy výkonu inšpekcie práce v Slovenskej republike.

Viac informácií o projekte nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.