Preskočiť na obsah

V dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom mnoho zamestnancov vykonáva prácu z domu (tzv. home office). Národný inšpektorát práce v súčasnosti zaznamenal zvýšený počet dotazov týkajúcich sa prípadov, kedy do vyhlásenia mimoriadnej situácie zamestnávatelia zabezpečovali zamestnancom stravovanie formou poskytovania teplého hlavného jedla vo svojej jedálni, avšak počas výkonu práce z domu v čase trvania mimoriadnej situácie zamestnávatelia týmto zamestnancom stravovanie žiadnym spôsobom neposkytujú.

Vyššie uvedený prístup zamestnávateľov je však v rozpore so zákonom, keďže v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce má zamestnanec nárok na zabezpečenie stravovania, ak v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ je preto povinný aj počas vykonávania práce z domu zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie. Ak stravovanie zamestnanca pri výkone práce z domu nie je možné zaistiť spôsobom, ako tomu bolo pred vyhlásením mimoriadnej situácie alebo ako ho zaisťuje zamestnávateľ zamestnancom vykonávajúcim prácu na pracovisku zamestnávateľa, zvolená náhradná forma stravovania musí umožniť zamestnancovi zakúpiť si počas trvania pracovnej zmeny teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Zamestnávateľ môže zamestnancovi zaistiť stravovanie napríklad v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, môže mu poskytnúť stravovaciu poukážku, elektronickú stravovaciu kartu alebo, ak to vylučujú podmienky výkonu práce, finančný príspevok na stravovanie. Do úvahy prichádza aj možnosť zabezpečenia stravovania zamestnancovi priamo domov dovozom jedla zo zmluvného stravovacieho zariadenia.

Ďalšie informácie na túto tému nájdete v článku Stravovanie zamestnancov počas home office.