Preskočiť na obsah

V zmysle § 5 ods. 1 a  2 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa uplatňovať zásady prevencie skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení.

Ako sa cítite na pracovisku? Čo prispieva k tomu, aby ste sa cítili pohodlne a ako sa to dá zlepšiť? Otázky a ich riešenie ponúka švédsky orgán inšpekcie práce – Swedish Work Environment Authority (SWEA) v príručke na zlepšenie pracovného prostredia, ktorá môže slúžiť na inšpiráciu aj pre slovenské podniky. Predmetnú príručku nájdete v prílohe ako aj na tomto odkaze.

Informácie sú uvedené v angličtine, avšak automatický preklad do slovenského jazyka je dostačujúci.

Súčasťou systematického manažmentu pracovného prostredia je aj snaha o jeho neustále zlepšovanie. Vytváranie dobrých pracovných podmienok so zapojením sa na všetkých úrovniach podniku, vytváranie tzv. rutinných postupov napr. aj formou kontrolných zoznamov, delegovanie úloh a zodpovednosti a dostatočná informovanosť je jeho súčasťou. Príručka obsahuje zoznam kontrolných otázok vo vzťahu k základným aktivitám pre vytvorenie vhodných fyzických, psychických a sociálnych pracovných podmienok, informácie o hodnotení manažmentu pracovného prostredia a príklad akčného plánu.