Preskočiť na obsah

Agentúra EU-OSHA predstavuje interaktívnu infografiku, ktorá vznikla na podporu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Vďaka tejto infografike sa používatelia dozvedia informácie a číselné údaje o rizikách, ktoré nebezpečné látky predstavujú pre zamestnancov, ako aj o výhodách riadenia takýchto rizík. Ľahko sa používa a zahŕňa hlavné aspekty, ako sú nebezpečenstvá súvisiace s karcinogénmi na pracovisku a riziká pre konkrétne skupiny zamestnancov.

Pozrite si infografiku nebezpečných látok, dostupnú v 25 jazykoch

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky