Preskočiť na obsah

 

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / BOZP na stavenisku I. zameranú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku. Obsahuje v prehľadnej a pútavej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať v problematike BOZP na stavenisku.

Hlavnými cieľmi príručky je šírenie osvety a prevencie v oblasti BOZP na stavenisku, upresnenie práv a povinností stavebníka a zhotoviteľa a vzorové príklady základných dokumentov potrebných pre každodennú prax na stavenisku.

Téma BOZP na stavenisku je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú vydané v ďalšom období, a ktoré budú obsahovať odpovede na otázky týkajúce sa problematiky BOZP na stavenisku.

Príručka BOZP na stavenisku I. je rozdelená na tri hlavné časti:

  1. Prípravná etapa projektu (stavebník),
  2. Realizačná etapa projektu (zhotoviteľ),
  3. Vzory dokumentov.

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup k jednotlivým témam je každá časť rozdelená do kapitol, ktoré obsahujú diagramy, príklady dobrej praxe a upozornenia.

V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa relevantnej legislatívy platnej na území Slovenskej republiky, ako aj krátku charakteristiku Národného inšpektorátu práce a spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Príručku BOZP na stavenisku I. si môžete voľne stiahnuť na stránke Národného inšpektorátu práce vo formáte PDF alebo prezerať online na stránke https://en.calameo.com/accounts/5998151.

Veríme, že Vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude Vám pomocníkom pri Vašej každodennej práci.

 

 

Prílohy