Preskočiť na obsah

 

Predstavitelia Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky a Národného inšpektorátu práce Poľskej republiky podpísali v pondelok 9. septembra 2019 vo Vzdelávacom a rekreačnom zariadení NIP v Malej Lučivnej dohodu o vzájomnej spolupráci. Dohoda má okrem iného zabezpečiť najmä lepšiu výmenu informácií týkajúcich sa výkonu inšpekcie práce a vykonávania kontroly dodržiavania ustanovení o vysielaní pracovníkov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania, ale aj vykonávania komunikačných a preventívnych aktivít, najmä výmeny informácií a vzdelávacích materiálov, ako aj podpory preventívnych a vzdelávacích aktivít v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

„Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že ustanovenia tejto dohody čoskoro uvedieme do aktívneho života a že ju budeme plnohodnotne napĺňať,“ uviedol po podpise dokumentu Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky (na fotografii vpravo).

„Naša spolupráca bola a je na veľmi dobrej úrovni, ale nestačí myslieť na to, čo je dnes. Musíme myslieť do budúcnosti. Aj preto vkladám do tejto dohody veľké nádeje a očakávania. Našou úlohou je posúvať hranice spolupráce ďalej tak, aby sme boli príkladom aj pre ďalšie inšpektoráty práce a v rámci krajín Vyšehradskej štvorky napredovali možno ešte rýchlejšie, ako v týchto otázkach napreduje zvyšok Európskej únie,“ vyhlásil Wiesław Łyszczek, hlavný inšpektor práce Národného inšpektorátu práce Poľskej republiky.

Za jednu z najväčších výziev pre budúcu spoluprácu obaja vrcholní predstavitelia inšpekcie práce v SR i v Poľsku označili problematiku vysielania pracovníkov z tretích krajín najmä prostredníctvom „virtuálnych“ agentúr dočasného zamestnávania a problémov, ktoré s tým súvisia. Ide pritom najmä o potrebu podniknúť spoločné kroky na zvýšenie efektívnosti ochrany vyslaných pracovníkov a ekonomických migrantov na území oboch krajín a presadiť súlad s právnymi predpismi o bezpečných a zdravých podmienkach práce vykonávanej v prostredí bez rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania.