Preskočiť na obsah

Odborníci z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a špecialisti na informačné technológie za podpory nadnárodných organizácií vytvorili novú webovú platformu OSHwiki. Jej cieľom je byť dostupným zdrojom informácií o ochrane zdravia a bezpečnosti pre komunitu z oblasti BOZP, ale aj ďalších záujemcov. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci novú platformu sprístupnila na XX. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci dňa 25. 08. 2014 vo Frankfurte v Nemecku.

OSHwiki je prvou webovou platformou, ktorá umožňuje používateľom vytvárať, spolupracovať a deliť sa o skúsenosti z oblasti BOZP. Ide o kooperatívnu online encyklopédiu obsahujúcu presné a spoľahlivé informácie. Tento nástroj bol klasifikovaný ako hodnoverný zdroj informácií z oblasti BOZP, kde môžu akreditovaní autori rýchlo vytvárať a upravovať obsah. K prispievateľom patria mnohé vnútroštátne organizácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj popredné výskumné inštitúty.

K databáze OSHwiki má prístup každý, je možné do nej nahliadnuť, čítať, zdieľať články a akreditovaní autori môžu rýchlo a jednoducho prispievať k tejto neustále sa rozvíjajúcej faktografii.

Nová platforma disponuje už 300 článkami od odborníkov z oblasti BOZP a zverejnené témy sa zaoberajú témami, ako je riadenie a organizácia BOZP, nebezpečné látky, ergonómia, psychosociálne otázky, rizikové skupiny a mnohé ďalšie.

Táto databáza je v neposlednom rade tiež nástrojom na zvýšenie povedomia o otázkach bezpečnosti práce a jej tvorcovia veria, že poskytne ďalší spôsob prepojenia spoločenstva BOZP a podnieti spoluprácu v danej oblasti.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke OSHwiki: https://oshwiki.eu