Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad letákov „Vyslaní vodiči“ a „Pravidlá o čase jazdy a odpočinku“ do slovenského jazyka. Tieto letáky sú súčasťou kampane „Cesta k spravodlivej doprave““, ktorú realizuje Európsky orgán práce. Publikácie obsahujú v zjednodušenej a prehľadnej forme základné informácie, ktoré môžu zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť správne sa orientovať v danej problematike.

Hlavnými cieľmi letákov je oboznámiť vyslaných vodičov s ich právami ako aj s ich povinnosťami týkajúcimi sa pravidiel denného a týždenného odpočinku počas jazdy.

Letáky si môžete voľne stiahnuť vo formáte PDF v slovenskom jazyku nižšie v časti prílohy. Veríme, že vám prinesú dôležité informácie a pomôžu vám pri vašej každodennej práci.

Preklad letákov do slovenčiny bol realizovaný s podporou Európskeho orgánu práce (ELA).