Preskočiť na obsah

Košice – Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ich celková pohoda ako priorita pri riadení úspešného podniku sú hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa firmy každý rok zapájajú do programov Národného inšpektorátu práce „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“. V košickej Kaviarni Slávia si v stredu 10. apríla 2024 prevzali tieto prestížne ocenenia za rok 2023 zástupcovia dvanástich firiem z celého Slovenska, pričom niektoré získali toto ocenenie už po niekoľký raz.

Ocenenia „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“  odovzdali minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Erik Tomáš a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Marek Mitterpák. Certifikát, ktorý sa udeľuje na päť rokov, je dôkazom, že zúčastnené spoločnosti majú zavedený účinný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vďaka ktorému dosahujú vysoký štandard úrovne kultúry bezpečnosti práce a riadenia ľudských zdrojov.

V Slovenskej republike je aktuálne 39 firiem, ktoré sú držiteľmi platného certifikátu „Bezpečný podnik“ a 10 spoločností s titulom „Zodpovedný zamestnávateľ“. Ocenenia v rámci programu „Bezpečný podnik“ sa po prvý raz udeľovali v roku 2006, zatiaľ čo prvé ocenenia v rámci programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ si firmy prevzali v roku  2021.

Zoznam ocenených firiem z rok 2023:

Program „Bezpečný podnik“

 • Metrostav, a.s. – organizačná zložka Bratislava
 • Metrostav DIZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava-Ružinov
 • SAG Slovakia s.r.o., Chocholná Velčice
 • Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., Trenčianske Stankovce
 • ArcelorMittal Gonvarri Nitra s.r.o., Nitra Lužianky
 • Tauris, a.s. Mojmírovce
 • ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., Senica (predĺženie platnosti)
 • Garrett Motion Slovakia s.r.o., Záborské (predĺženie platnosti)
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov (predĺženie platnosti)

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“

 • Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., Trenčianske Stankovce
 • IEE Sensing Slovakia, s.r.o.,Veľká Ida
 • BIA Plastic and Planting Technology Slovakia, s.r.o., Čab

O programe „Bezpečný podnik“

Program Bezpečný podnik je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Osvedčenie (certifikát) Bezpečný podnik vyjadruje, že je u zamestnávateľa zavedený a uplatňovaný primeraný systém riadenia BOZP. Podmienkou pre získanie osvedčenia (certifikátu) je však nielen zavedenie systému riadenia BOZP, ale aj celková úroveň starostlivosti o BOZP, kultúra práce, nízka úrazovosť, úroveň sociálnej starostlivosti, úroveň protipožiarnej bezpečnosti v nadväznosti na plnenie povinností v tejto oblasti a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

O programe „Zodpovedný zamestnávateľ“

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov a na zlepšovanie pracovných podmienok u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ hodnotí a oceňuje implementáciu systému riadenia ľudských zdrojov do celkového systému riadenia organizácie. Získané osvedčenie potvrdzuje nielen zavedenie a realizáciu systémového prístupu, ale rovnako aj vysokú celkovú úroveň starostlivosti o zamestnancov, o pracovné podmienky, o zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.Zoznam všetkých držiteľov platných osvedčení ako aj ďalšie podrobnosti o programoch „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ nájdete na webe Národného inšpektorátu práceProgram „Bezpečný podnik“ – Národný inšpektorát práce (gov.sk) a Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ – Národný inšpektorát práce (gov.sk)