Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce v rámci spolupráce s Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied žiada odbornú verejnosť – podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby z oblasti stavebníctva – o zapojenie sa do online prieskumu, týkajúceho sa informácií o vysielaní zamestnancov na výkon služby do iného členského štátu EÚ. Prieskum je financovaný Európskou komisiou a za Slovensko ho koordinuje Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

Jeho úlohou je identifikovať potreby či problémy vznikajúce pri poskytovaní informácií o pravidlách vysielania. Výsledky budú použité na formulovanie odporúčaní pre verejnú politiku na úrovni EÚ a na národnej úrovni.

Prieskum je zameraný na firmy a samostatne zárobkovo činné osoby na Slovensku, ktoré pôsobia v stavebníctve a vyslali zamestnancov do zahraničia, alebo prijali vyslaných zamestnancov zo zahraničia. Radi by sme sa Vás preto poprosili o jeho vyplnenie, ktoré nezaberie viac ako 15 minút.

Vyplniť prieskum

Najvhodnejším respondentom/respondentkou je osoba, ktorá vo firme zodpovedná za personál, resp. pracuje s vysielaním zamestnancov do zahraničia.

Účasť na prieskume  je anonymná a prebieha v súlade so zákonmi o ochrane údajov (GDPR). V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na koordinátorku projektu Luciu Mýtnu Kurekovú (Prognostický ústav SAV) lucia.mytna-kurekova@savba.sk alebo jednu z autoriek prieskumu Lynn De Smedt (HIVA – KU Leuven) na adrese lynn.desmedt@kuleuven.be.

Ďakujeme za Váš čas.