OSHmail bulletin Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci registruje takmer 100 tisíc odberateľov. Bezplatný bulletin bezpečnosti a ochrany zdravia prináša každý mesiac aktuálne správy, informuje o podujatiach a trendoch na podporu bezpečných pracovísk, a to aj mimo krajín EÚ. Informácie poskytuje vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Pokiaľ ešte nie ste jeho odberateľmi, môžete sa na jeho odber jednoducho prihlásiť na webovej stránke
https://osha.europa.eu/sk/teaser/subscribe_oshmail. Myšlienku dobrej praxe BOZP
podporíte aj vtedy, ak o možnosti stať sa odberateľom budete informovať svojich kolegov.