Preskočiť na obsah

Upozorňujeme verejnosť, že Národný inšpektorát práce vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia vlády SR pristúpil k zmene úradných hodín nasledovne:

PODATEĽŇA

Pondelok – Piatok 08:00 hod. až 12:00 hod.

TELEFONICKÉ A ELEKTRONICKÉ POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Pondelok – Piatok 08:00 hod. až 14:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie!