Preskočiť na obsah

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 27. 04. 2021 bola Inšpektorátom práce Banská Bystrica nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce pod č. 645 na meno: Ing. Peter Michalik.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 27. 04. 2021.