Preskočiť na obsah

Pekári – čas vyčistiť vzduch! Múčny prach môže spôsobiť astmu, spôsobenú vdýchnutím alergénov obsiahnutých v pšeničnej múke. Tento problém môže vzniknúť u zamestnancov v pekárňach, mlynoch a kuchyniach.

Leták britskej inšpekcie práce veľmi názorným spôsobom pomocou príkladov správneho a nesprávneho postupu ponúka návod na prevenciu tohto ochorenia – používaním odsávania, nosením správnej ochrannej masky, vyvarovaním sa rozsýpaniu a poškodeniu vriec s prísadami, okamžitým vyčistením rozsypaného materiálu, použitím odmerky na prenos múky, nezvyšovaním prašnosti pri nakladaní a miešaní, opatrným vkladaním ingrediencií do mixérov a pomalým spúšťaním mixérov, návodom na spôsob na zníženie prašnosti pri skladaní a likvidácii prázdnych vreciek, použitím posypovača alebo lopatky na šírenie poprašovacej múky na zabránenie vytvárania oblakov múky, bezpečným upratovaním – mokrým mopom alebo vysoko efektívnym vysávačom, nie zametaním alebo stlačeným vzduchom a v neposlednom rade nahlásením skorých príznakov ochorenia – nádcha, slziace oči, sipot, dýchavičnosť, kýchanie alebo kašeľ – svojmu zamestnávateľovi.