Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne sériu plagátov, ktoré budú využívané najmä na rôznych konferenciách, seminároch a výstavách. Cieľom vytvorenia plagátov je upútať pozornosť návštevníkov podujatí a poskytnúť im základné informácie, kde môžu nájsť odpovede na otázky týkajúce sa kampane a rovnako všetky podporné materiály.

Pre záujemcov sú všetky plagáty k dispozícii pre vlastné použitie a voľné šírenie. V galérii môžete nájsť náhľady jednotlivých plagátov v nízkom rozlíšení. V prípade Vášho záujmu o plagáty vo vysokom rozlíšení prosím kontaktujte e-mailom oddelenie medzinárodných vzťahov a komunikácie NIP (jan.trcka@ip.gov.sk alebo edita.majerova@ip.gov.sk).

Plagáty boli pripravené v spolupráci so Súkromnou školou umeleckého priemyslu filmovou v Košiciach (https://www.filmovaskola.sk/).