Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) upozorňuje osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (skupina 01.2) a žiadateľov o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika (ďalej „osvedčenie BT“), že jednou z podmienok pre vydanie osvedčenia BT je aj podmienka vzdelania, t. j. žiadateľ musí mať ukončené minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (§ 23 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Rovnakú podmienku, by preto mali uplatňovať aj osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (skupina 01.2) pri zaradení uchádzača do odbornej prípravy BT.