Preskočiť na obsah

Aktualizovaný súbor nástrojov kampane, ktorý je spolu s novými informáciami dostupný v 25 jazykoch, poskytuje podrobné usmernenia, ako viesť kampaň na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s významným dosahom.

Zahŕňa tipy pri plánovaní, rady na vytvorenie značky a najaktuálnejšie príklady inovatívnych kampaní z celej Európy i mimo nej –– zistíte tam napríklad, ako súťaž o najlepší plagát, ktorú vyhlásilo národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA v Poľsku, pomohla zvýšiť informovanosť o depresii na pracovisku, alebo, ako boli občania Ľubľany vedení k tomu, aby do práce chodili na bicykli.

Či už chcete načrieť do veľkého množstva našich zdrojov ku kampani alebo pripraviť vlastnú tlačovú správu, usporiadať podujatie, či nahrať video, nadišiel čas inšpirovať sa!

Už teraz si môžete prezrieť súbor nástrojov kampane.

Pozrite si aj ďalšie nástroje a publikácie , ktoré sa vám môžu zísť pri kampani.

Prečítajte si ďalšie informácie o našej kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž.