Preskočiť na obsah

Z dostupných štatistických výstupov a zozbieraných informácií k identifikovaným obetiam vyplýva, že SR je nielen zdrojovou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi, ale vo zvýšenej miere už aj krajinou cieľovou a tranzitnou. Identifikované obete sú na území SR náborované páchateľmi, ktorí sú občanmi SR a následne vykorisťované v zahraničí.

V období rokov 2016 až 2019 bolo na Slovensku 175 identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi. Odhady o presnom rozsahu a počtoch obetí sa líšia, pretože ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzinárodnej úrovni a všeobecne sa odhaduje, že počty odhalených prípadov tvoria len špičku ľadovca. Najvyšší počet identifikovaných obetí z hľadiska cieľových krajín boli: Nemecko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Rakúsko, Švédsko a Taliansko. A práve pre tieto dôvody Slovenská republika pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi pri návrate do vlasti.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci (pre prípady volania zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818).

Stali ste sa obeťou obchodovania s ľuďmi? Pozrite si nižšie v časti prílohy leták v šiestich jazykových mutáciách, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra SR a ak ste na viacero z uvedených otázok odpovedali áno, neváhajte požiadať o pomoc.