Preskočiť na obsah

Šesť ocenení a štyri uznania pre organizácie v rámci 14. ročníka súťaže EU-OSHA o cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská.

V súťaži na roky 2018 – 2019 sa vyzdvihujú osvedčené postupy pri kontrole nebezpečných látok a oceňujú sa organizácie, ktoré majú aktívny a prínosný prístup k posudzovaniu rizík a zavádzaniu riešení.

Z vybratých príkladov si niečo môže vziať každá organizácia bez ohľadu na svoju veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobí. Prečítajte si našu publikácii Cena za dobrú prax, v ktorej nájdete viac informácií.

Prečítajte si tlačovú správu

Prečítajte si o ocenených a uznaných príkladoch v publikácii Cena za dobrú prax

Navštívte webovú stránku kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky