Preskočiť na obsah

Inšpektori práce vykonali kontrolu na stavbe diaľnice

Inšpektorát práce v Žiline zorganizoval v stredu 03.07.2019 v súčinnosti s Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Žilina, pracovisko Kysucké nové Mesto a Obvodným oddelením Policajného zboru v Čadci kontrolu zameranú na odhaľovanie porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania na stavbe „Výstavba úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“.

Pri výkonoch inšpekcie práce inšpektori počas dňa skontrolovali celkom 92 podnikateľských subjektov, z toho 36 právnických osôb (spoločností s ručením obmedzeným) a 56 živnostníkov (samostatne zárobkovo činných osôb). Podozrivé z nelegálneho zamestnávania sú štyri kontrolované subjekty, pre ktoré vykonávali pravdepodobne nelegálnu prácu viaceré osoby pochádzajúce zo Slovenska, ako aj z Ukrajiny.

Podľa § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v prípade preukázania porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania uloží inšpektorát práce pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe od 2 000 do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.

„Inšpektorát práce v Žiline bude v letných mesiacoch vo zvýšenej miere vykonávať kontroly s obdobným zameraním,“ upozornil v tejto súvislosti hlavný inšpektor práce IP Žilina Rudolf Kubica.

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie sú celospoločenský problém. Majú negatívny dopad na zamestnancov, podnikateľské prostredie i na celú spoločnosť, ktorá stráca na nezaplatených daniach a odvodoch. Nelegálna práca navyše znamená zvýšenú nezamestnanosť.

Osoby, ktoré pracujú nelegálne, sa vystavujú problémom napríklad s nárokom na mzdu, stravovanie, zákonom stanovenú maximálnu výmeru pracovného času, minimálnu výmeru oddychu, či na dovolenku. Riskujú aj problémy pri uplatňovaní si nároku na dôchodok, čo si však často uvedomia až neskôr. Na druhej strane zamestnávatelia, ktorí nelegálne zamestnávajú, krivia rovnosť podmienok na podnikanie, deformujú trh a zároveň sa vystavujú vysokým pokutám a ďalším sankciám, vrátane zrušenia živnostenského oprávnenia.