Preskočiť na obsah

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás v rámci kampane „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ srdečne pozýva na odborný online webinár: „Európsky týždeň BOZP: Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy a ergonómia na pracovisku“,  ktorý sa uskutoční 

o 09:30 hodine dňa 26. októbra 2021

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom poznatky z oblasti ergonómie nielen na pracovisku ale aj pri práci z domu, prevencie poškodení podporno-pohybového aparátu, a taktiež predstaví príklady dobrej praxe v jednej z najvýznamnejších spoločností na Slovensku. V neposlednom rade informuje o cieľoch a náplni kampane EU-OSHA pre roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Podrobný program je k dispozícii v prílohe.

Informácie týkajúce sa organizácie seminára: events@ceuconsulting.com, tel.: +421 2 4444 1096

Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce, email: Ladislav.Kerekes@ip.gov.sk, tel.: + 055 79 79 940, www.ip.gov.sk 

Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 22. októbra 2021 prostredníctvom registračného formulára TU. (alebo vložte do Vášho prehliadača: https://www.surveymonkey.com/r/WebinarNIP )

Účasť na webinári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný na 100 miest.

Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!