Preskočiť na obsah

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, a Strojníckou fakultou TU v Košiciach Vás srdečne pozýva na XXXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI PRÁCE, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. až 11. novembra 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP a manažérstva rizík. Medzinárodná konferencia je zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Program konferencie a pokyny pre prihlásenie je možné nájsť na: http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/sk/aktivity/bozp.