Preskočiť na obsah

Zdravé pracoviská a aktuálne zmeny v BOZP

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – ZDRAVÉ PRACOVISKÁ A AKTUÁLNE ZMENY V BOZP,  ktorý sa uskutoční 

 o 9:00 hodine dňa 15. júna 2022
v hoteli Yasmin****

Tyršovo nábrežie 1, Košice

Cieľom seminára je informovať zástupcov národnej siete, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornú verejnosť o poznatkoch z oblasti prevencie poškodení podporno-pohybového aparátu, zmien právnej úpravy BOZP, sociálnej legislatívy v doprave a taktiež o uznávaní odbornej spôsobilosti získanej v tretej krajine EU.  V neposlednom rade poskytne informácie o cieľoch a náplni kampane EU-OSHA pre roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.


Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 13. júna 2022 prostredníctvom registračného formulára, link a program seminára nájdete nižšie.
Tím CEU

Program
Pre prihlásenie kliknite sem.