Preskočiť na obsah

Ak ťa názov článku zaujal, neprestávaj čítať a dozvieš sa odpovede na svoje otázky. Napríklad zistíš, že Európska Únia finančne podporuje mladých ľudí pri hľadaní pracovného uplatnenia na základe programu pracovnej mobility EÚ, ktorá je určená na pomoc občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, ako aj na pomoc zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily.

Dočítaš sa o ponuke cezhraničných stáží realizovaných prostredníctvom programu Erasmus+. Vďaka Platforme Drop’pin@EURES získaš prehľad v ponukách ako sú napr. učňovská príprava, stáže, školiace programy, kurzy v rámci elektronického vzdelávania, jazykové kurzy, podpora mobility, koučing a poradenstvo.

Ak si práve skončil/a školu, si nezamestnaný/á, hľadáš nové výzvy a chceš pracovať v niektorých z európskych krajín, potom je tu práve pre teba možnosť kontaktovať svojho budúceho zamestnávateľa, alebo sa zúčastni niektorého z množstva pripravovaných European Job Days.

Podrobnejšie informácie, užitočné webové stránky, ale aj organizácie a programy na podporu mobility mladých nájdeš na tomto odkaze: https://www.eures.sk/mladi.php .