Preskočiť na obsah

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypisuje vonkajšie výberové konanie VK/2022/67 na pozíciu „Špecialista v oblasti BOZP, hlavný štátny radca“.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
MPSVR SR, Špitálska, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto)
1 178,5 EUR/mesiac – po prvom mesiaci je možnosť priznania osobného príplatku v závislosti od pracovných výkonov uchádzača

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Chceš meniť veci k lepšiemu?

Odbor ochrany práce plní úlohy ministerstva pri tvorbe a uskutočňovaní štátnej politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce a nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
Hľadáme dynamického uchádzača s dobrým všeobecným prehľadom, znalosťou predpisov v oblasti BOZP a veľkou výhodou je aj orientácia v problematike trhového dohľadu.
Hľadáme človeka, ktorý je schopný pracovať samostatne, ako aj byť súčasťou tímu.
Súčasťou Tvojej agendy môže byť, v závislostí od jazykových zručností aj účasť v zahraničných pracovných skupinách.

Počet obsadzovaných miest 1
Organizačný útvar: odbor ochrany práce
Nadriadený organizačný útvar: sekcia práce
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva
Ostatné činnosti:
– Tvorba štátnej politiky, vrátane koncepčnej činnosti v oblasti ochrany práce, najmä na úseku zaistenia bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti určených výrobkov.
– Tvorivé spracovávanie zámerov štátnej politiky, navrhovanie priorít a posudzovanie koncepcií dlhodobého rozvoja v oblasti ochrany práce z celospoločenského hľadiska.
– Metodická pomoc pri uplatňovaní právnych predpisov vo vecnej pôsobnosti odboru.
– Spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
– Vypracúvanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení z hľadiska vecnej pôsobnosti odboru.
– Spolupráca s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, organizáciami, sociálnymi partnermi a orgánmi samosprávy v oblasti ochrany práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

– multisport karta
– 5 dní dovolenky navyše
– možnosť jazykového vzdelávania
– možnosť práce z domu
– pracovné voľno podľa kolektívnej zmluvy
– mimoriadne odmeny podľa kolektívnej zmluvy
– pohyblivá pracovná doba

Informácie o výberovom konaní

Prihlásiť sa do vonkajšieho výberového konania VK/2022/67, ktorým sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto na odbore ochrany práce, sa môžete prostredníctvom portálu štátnej služby
link: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33135,
alebo písomne zaslaním žiadosti, motivačného listu, životopisu, diplomu dosiahnutého vzdelania, čestnými vyhláseniami na adresu služobného úradu.
Termín podávania prihlášok do výberového konania je od 11.1. do 24.1.2022.
Najskorší termín realizácie výberového konania je 7.2.2022.
V prípade otázok týkajúcich sa pracovných povinností, kontaktujte Ing. Neštického, t.č. 02/20461207, alebo 0915842730.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Vítané je technické vzdelanie alebo právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1) alebo Francúzsky jazyk – Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1.svedomitosť a spoľahlivosť,

2. motivácia,

3. adaptabilita a flexibilita,

4. schopnosť pracovať pod tlakom,

5. komunikačné zručnosti,

6. analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Odborné znalosti znalosť zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hricková
Tel.: +421220462121
E-mail: poslať životopis