Dva nové letáky s názvom Pracuj legálne a Pracuj bezpečne sú k dispozícii na facebooku a teraz už aj na webovom sídle NIP. Obsahujú základné informácie z predmetných oblastí v prehľadnej a pútavej forme.

Prílohy