Preskočiť na obsah

V roku 2020 odštartuje Národný inšpektorát práce historicky prvú kampaň zameranú na prevenciu s názvom „Pracuje legálne – Pracuj bezpečne“. Cieľom tejto kampane je pomôcť predchádzať vzniku úrazov a život a zdravie ohrozujúcich udalostí na pracoviskách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zatiaľ čo v otázkach pracovnoprávnych vzťahov sa inšpekcia práce sústredí predovšetkým na prevenciu nelegálneho zamestnávania a potieranie nedeklarovanej práce.

„Využívanie nelegálnych pracovníkov a nedeklarovaná práca sú medzinárodný fenomén, do ktorého sú zapojení domáci i zahraniční zamestnávatelia. Tento problém v slovenských podmienkach naberá na aktuálnosti aj v súvislosti s nárastom počtu zamestnancov z krajín mimo Európskej únie prichádzajúcich na náš pracovný trh. Musíme si všetci uvedomiť, že spoločnosti, ktoré zamestnávajú nelegálnych pracovníkov, sa dopúšťajú deformovania podnikateľského prostredia. Získavajú neprimerané konkurenčné výhody a spôsobujú škody nielen firmám pôsobiacim v rovnakom odvetví legálne, ale aj celej spoločnosti. Preto sa stal boj proti nedeklarovanej práci jednou z priorít Európskej únie,“ hovorí Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.

„Rovnako dôležité je však pre nás pokračovať aj v budovaní kultúry bezpečnosti u zamestnávateľov a vo vytváraní zdravých pracovísk pre všetkých zamestnancov. Našou snahou je naďalej prispievať k znižovaniu počtov pracovných úrazov a chorôb z povolania. Je totiž nesporné, že investície do bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku na prospech zamestnancov znamenajú v konečnom dôsledku prínos aj pre samotných zamestnávateľov,“ pripomenul Karol Habina.

Národný inšpektorát práce v rámci kampane „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“ plánuje osloviť široké spektrum zamestnávateľov, zamestnancov ale tiež samostatne zárobkovo činných osôb. Inšpektori práce budú rozširovať myšlienky a propagačné materiály súvisiace s kampaňou na odborných konferenciách a seminároch, ktorým NIP poskytol záštitu a navyše bude Národný inšpektorát práce počas celého roka organizovať vlastné bezplatné semináre a ďalšie osvetové aktivity. Viaceré z týchto podujatí budú realizované v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami ale aj so zástupcami zamestnancov prostredníctvom odborových organizácií.

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa kampane budú počas budúceho roka pravidelne zverejňované prostredníctvom webového sídla inšpekcie práce a profilu @inspekciapracesr na sociálnej sieti facebook.