Preskočiť na obsah

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2022 V. v. sa s účinnosťou od 14. marca 2022 zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce.

Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých výpočet priamo uvádza vyhláška č. 29/2022. Aktuálnou vyhláškou sa oproti predchádzajúcej úprave zaviedla výnimka z používania respirátora v interiéri aj pre zamestnancov vystupujúcich na tlačových konferenciách pre novinárov a zamestnancov účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch. Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v interiéroch budov používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Použitie respirátora v interiéroch možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade týchto zamestnancov:

  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Zo znenia vyhlášky vyplýva, že pravidlá nahradenia respirátora inou preventívnou ochrannou pomôckou na verejnosti v interiéri platia aj po 14. marci 2022 naďalej v nezmenenej podobe.

Vyhláškou dochádza taktiež k zmene pravidiel upravujúcich povinnosť osôb, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora na verejnosti v exteriéri.

Oproti predchádzajúcej úprave sa aj v tomto prípade rozšíril okruh zamestnancov, ktorí nemusia používať na verejnosti v exteriéri respirátor, o zamestnancov vystupujúcich na tlačových konferenciách pre novinárov a zamestnancov účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch. Úplný výpočet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje výnimka, uvádza priamo vyhláška č. 29/2022.

Podľa vyhlášky č. 29/2022 aj osoby nachádzajúce sa na verejnosti v exteriéri na hromadných podujatiach sú povinné si riadne prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora. Novou vyhláškou sa oproti predchádzajúcej úprave zaradili medzi osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, aj zamestnanci vystupujúci na tlačových konferenciách pre novinárov. Úplný výpočet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z prekrytia horných dýchacích ciest na hromadných podujatiach, uvádza vyhláška.

Vyhláškou č. 29/2022 V. v. sa rušia tieto vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR:

  • vyhláška č. 3/2022 V. v. v znení vyhlášky č. 27/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období od 19. januára 2022 do 13. marca 2022,
  • vyhláška č. 24/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v období od 26. februára 2022 do 13. marca 2022,
  • vyhláška č. 25/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v období od 26. februára do 13. marca 2022.

Zrušením vyhlášok č. 24/2022 V. v. a 25/2022 V. v. sa tak s účinnosťou od 14. marca 2022 rušia režimové opatrenia a kapacitné obmedzenia pri hromadných podujatiach a súčasne režimové opatrenia a obmedzenia otváracích hodín prevádzok určených pre verejnosť.