Preskočiť na obsah

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so zavádzaním digitálnych technológií na pracovisku. Po skončení súťaže v každej zúčastnenej krajine vyberie celoeurópska porota konečných víťazov.

Je to ideálna príležitosť zapojiť sa do novej kampane Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku, podeliť sa o osvedčené postupy v celej Európe a inšpirovať sa ostatnými!

Viac informácií o vnútroštátnych lehotách a výberovom konaní.

Prevziať tlačivo prihlášky.