Preskočiť na obsah

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 18/2022 V. v. sa s účinnosťou od 15. februára 2022 mení status osôb v režime OP+ na účely obmedzenia hromadných podujatí.

Na účely vyhlášky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (vyhláška č. 5/2022 V. v. v znení vyhlášky č. 11/2022 V. v.), sa od 15. februára 2022 za osobu (zamestnanca) v režime OP+ považuje:

a.) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,

b.) osoba kompletne očkovaná, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c.) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a preukáže sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

d.) osoba kompletne očkovaná, ktorá zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e.) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a preukáže sa certifikátom o výnimke z očkovania a súčasne negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.