Preskočiť na obsah

Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie hlásené problémy sú bolesti chrbta a dolných končatín. Ako riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy v tomto odvetví?

Diskusný dokument Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci prináša prehľad poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve, analyzuje rizikové faktory a venuje sa efektívnym opatreniam pri prevencii, znižovaní a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy. Tu nájdete diskusný dokument na prevzatie. Pozrite si iné súvisiace publikácie a webovú stránku venovanú poškodeniam podporno-pohybovej sústavy.