Preskočiť na obsah

Ručná manipulácia s bremenami znamená každú činnosť, ktorá zahŕňa prepravu alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami. Európsky prieskum odhalil, že 36,8% zamestnancov zamestnaných v odvetví dopravy sa sťažuje na problémy s chrbticou.

Vzhľadom na to, že ručnú manipuláciu s bremenami vykonáva takmer každý zamestnanec alebo živnostník, aj keď s rôznou intenzitou, domnievame sa, že brožúra svojimi ilustráciami nesprávnych postupov, pohybov a polôh tela, ktoré predstavujú pre našu chrbticu riziko, môže byť vhodným nástrojom prevencie.

Brožúra pre oblasť dopravy zahŕňa prácu v skladoch, nakladanie a vykladanie nákladných automobilov a lodí / člnov, batožiny v lietadlách.

Podniky, ktoré chcú intenzívne implementovať politiku týkajúcu sa ručnej manipulácie s bremenami, nájdu príslušné informácie v brožúre, ktorá nepoukazuje len na dôvody, na základe ktorých si podnik môže osvojiť tento prístup, ale ponúka aj mnoho spôsobov, ako to urobiť. Sú tu podrobne rozpísané technické riešenia, ktoré treba uplatniť za účelom vyhnutia sa rizikám súvisiacim s ručnou manipuláciou s bremenami. Na pomerne malej ploche je k dispozícii dostatok informácií, ktoré sú zároveň doplnené mnohými sprievodnými fotografiami, ktoré umožňujú ich ľahké pochopenie.

Brožúra bola pripravená medzinárodnou skupinou odborníkov orgánov inšpekcie práce v rámci európskej kampane Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), cieľom ktorej bolo zaistiť lepšie pochopenie a uplatňovanie európskej smernice 90/269/CEE vo vzťahu k ochrane pred poškodeniami bedrovej chrbtice súvisiacimi s prácou pri ručnej manipulácii s bremenami v oblasti dopravy.